LOMBOK - Utrecht West

Bestuurlijk bestaat Lombok uit twee buurten, Lombok-Oost en Lombok-West, begrensd door de J.P. Coenstraat. Lombok is eind 19e eeuw - begin 20e eeuw aangelegd ten westen van het centrum, langs de Leidse Rijn. Centraal door de wijk loopt de Kanaalstraat. De straatnamen hebben een thema dat bij de naam van de wijk past: veel straten zijn vernoemd naar Indonesische eilanden en gebieden. Lombok grenst aan het stationsgebied van Utrecht.

Geschiedenis
De eerste bebouwing in het gebied bestond uit industrie, gevestigd langs de Vleutense Vaart en de Leidse Rijn. Naast enkele molens stond er sinds 1866 de "NV de Koninklijke Lood- en Zinkpletterijen voorheen A.D. Hamburger". Vanaf 1886 werd gebouwd aan de woonwijk. De hoofdstraten waren bestemd voor het kantoorpersoneel, de fabrieksarbeiders werden gehuisvest in de tussenliggende straten. De eerste woningen zijn om de industrie en enkele boomgaarden heen gebouwd. De meeste industriŽle en agrarische bebouwing, zoals de watertoren aan de Riouwstraat, is sindsdien gesloopt. Alleen De Ster, een houtzaagmolen staat er nog. Deze is in 1999 opgeknapt. Als laatste is de loodpletterij gesloopt. Na bodemsanering is ook hiervoor woningbouw in de plaats gekomen.

Lombok was een van de eerste multiculturele wijken van Utrecht (afgezien van de eerste pensions in de binnenstad). Lombok heeft een rijke historie gezien de toentertijd gevestigde industrieŽn. Tevens had de wijk een verbindingsfunctie met de Kanaalstraat en de Vleutense Vaart, later Vleutenseweg, met het 'achterland', de agrarische gebieden van De Meern en Vleuten.

Aan de Kanaalstraat vestigden zich de meeste allochtone ondernemers in verband met de maatschappelijke balans van de wijk. In de jaren 70/80 veranderde de wijk drastisch van gezicht aangezien de meeste arbeiders hun gezinnen over lieten komen. Het gezicht van de Kanaalstraat wordt tot de dag van vandaag bepaald door de overwegend Turkse winkeliers.

Toen in de jaren '80 en rond de millenniumwisseling in de grotere steden van Nederland stadsvernieuwing intrad, stond ook Lombok op de lijst om te worden opgeknapt. Het was een verloederde arbeiders-, zelfs achterstandswijk geworden. De gemeente heeft fors ingegrepen in Lombok, wat inderdaad resulteerde in een toestroom van jonge en kinderrijke gezinnen, die de demografische samenstelling flink veranderden.
kanaalstraat

 

 

Woonschip vertrouwen
gastarbeiders

 

 

Bron: Wikipedia
Typering wijk
Lombok staat desondanks nog steeds bekend als een multiculturele wijk. De laatste jaren is de demografische samenstelling van de wijk echter aan het veranderen. De reden hiervan zijn de vele vernieuwingen, restauratie's en andere drastische ingrepen in de wijk. De verwachting is dan ook dat de wijk in navolging van de Utrechtste wijk Wittevrouwen de komende jaren verder zal 'veryuppen'. Ondanks de toestroom van jonge gezinnen en de genoemde yuppen wonen er ook nog steeds veel allochtonen in de wijk. Waar dit vroeger vooral Turken en Marokkanen waren, zijn de meeste Marokkanen inmiddels vertrokken.


Buenos Aires

 
 
 
 
Copyright "winkeliersvereniging de Laan" 2013 ©